Aktivity múzea

Cieľom a hlavnou snahou Mestského múzea je propagácia bohatej a pestrej histórie mesta, jej priblíženie a predstavenie čo najširšej verejnosti, rovnako odbornej ako i laickej. K naplneniu zámeru smerujú všetky navonok orientované aktivity – výstavy, vedecká, publikačná a propagačná činnosť.
Veľmi dôležitý je pre nás kontakt s verejnosťou – deťmi, mládežou, klubmi dôchodcov a rôznymi záujmovými skupinami. Pre nich sa snažíme pripravovať besedy, prednášky, sprevádzanie po pamätihodnostiach mesta, či komentované prehliadky aktuálnych výstav.


Činy, nie slová - 2. sv. vojna a československý západný odboj

Komentovaná prehliadka

06.10.2021

Komentovaná prehliadka výstavy "Činy, nie slová - 2. sv. vojna a československý západný odboj" je, žiaľ, zo zdravotných dôvodov ZRUŠENÁ.   Uskutoční sa v náhradnom termíne - v stredu 27. októbra 2021 o 17.00 hod (veríme, že nám budú situácia a okolnosti naklonené).   Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na stretnutia s Vami. celý popis

Činy, nie slová - 2. sv. vojna a československý západný odboj

Grófi zo Svätého Jura a Pezinka

Prednáška

30.09.2020

Prijmite pozvanie na prednášku, ktorou sa rozlúčime s výstavou V znamení hviezdy - Grófi zo Svätého Jura a Pezinka. Namiesto klasickej prehliadky sme si pre vás pripravili rozprávanie o rôznych zaujímavých, netradičných i záhadných témach, ktoré nám táto výstava priniesla: Ako získal Tomáš zem Bozen? Čo zmenil mongolský vpád do Uhorska? Aké tajomstvá nám o grófoch odhalil farský kostol? Komu z rodu bola šťastena obzvlášť naklonená? Ako vyzerali pezinskí a svätojurskí grófi? A vôbec, boli grófi naozaj grófmi? Dúfame, že vás táto drobná „ochutnávka“ navnadila a tešíme sa na stretnutie. celý popis

Grófi zo Svätého Jura a Pezinka

Zbožnosť v životoch grófov zo Svätého Jura a Pezinka

Prednáška

18.03.2020

Ospravedlňujeme sa všetkým záujemcom o pripravanú prednášku k našej výstave. Vzhľadom na aktuálnu situáciu je podujatie zrušené.   celý popis

Zbožnosť v životoch grófov zo Svätého Jura a Pezinka

Hradné kuchyne a šľachtické stravovanie

Prednáška

12.02.2020

Ďaľším zo sprievodných podujatí k aktuálnej výstave V znamení hviezdy – Grófi zo Svätého Jura a Pezinka bola prednáška PhDr. Tünde Lengyelová, CSc. z Historického ústavu SAV. Prítomným odhalila tajomstvá hradných kuchýň a šľachtických hostín, prezradila ako sa kedysi pripravovali pokrmy pre šľachtické dvory, ako vyzerala hradná kuchyňa a kto zabezpečoval jej chod. Reč bola aj o jedálnom lístku šľachty, podobe ich hostín, či jedlách považovaných za dobové delikatesy.   celý popis

Hradné kuchyne a šľachtické stravovanie

V znamení hviezdy

Komentovaná prehliadka

11.12.2019

Decembrová komentovaná prehliadka k aktuálnej výstave V znamení hviezdy bola venovaná grófom a Pezinku. Rozprávalo sa o zemi Bozen, ktorú v roku 1208 dostal župan Tomáš; o stredovekej baníckej osade Sumberg a jej problematickom majiteľovi Sebešovi II; o Sebešovom synovi Jánovi, ktorému vďačíme za špitál i ďalších stavbách, ktoré nám dodnes pripomínajú grófov; o podobe Pezinka, ktorý si v roku 1425 delili bratia Mikuláš II a Juraj II. ...   celý popis

V znamení hviezdy

V znamení hviezdy

komentovaná prehliadka

20.11.2019

V poradí druhá komentovaná prehliadka k výstave V znamení hviezdy prezradila mnoho zaujímavého o najvýznamnejších stavebných pamiatkach v Pezinku (Pezinský vodný hrad, farský kostol) a vo Svätom Jure (farský kostol, hrad Biely Kameň), ktorých vznik či prestavba priamo súviseli s jedným z najvýznamnejších stredovekých uhorských rodov - s grófmi zo Svätého Jura a Pezinka. Pripomenuli sme si aj ďalšie pamiatky v okolí, nachádzajúce sa na grófskych majetkoch (Grinava, Limbach, Štvrtok na Ostrove...). Prostredníctvom fotografií sme nazreli aj do vnútra týchto pamiatok s výnimočnou umeleckou i historickou hodnotou. celý popis

V znamení hviezdy

V znamení hviezdy

Komentovaná prehliadka

16.10.2019

Mestské múzeum v Pezinku pripravilo na stredu 16. októbra 2019 komentovanú prehliadku výstavy V znamení hviezdy. Autorka výstavy, naša kolegyňa Helena Markusková v nej prezradila množstvo zaujímavostí o rode pezinských a svätojurských grófov. Napríklad aj to, ktorý z grófov sa zúčastnil križiackej výpravy i bitky proti Mongolom pri rieke Slaná, ktorí z nich statočne bojovali po boku cisára a kráľa Žigmunda Luxemburského, kto bol strážcom kráľovskej koruny, kto vyženil Červený Kameň, kto priviedol do Uhorska budúcu manželku Mateja Korvína a Vladislava II. Jagelovského či kto bol kmotrom budúceho cisára Maximiliána Habsburského. Na záver sa prítomní mohli zapojiť do tematického vedomostného kvízu. Najúspešnejší riešitelia si odniesli ... celý popis

V znamení hviezdy

Noc múzeí a galérií

18.05.2019

Počas Noci múzeí a galérií zorganizovalo Mestské múzeum prechádzku po stopách pezinských a svätojurských grófov. Na troch zastávkach, pred pezinským zámkom, vo farskom kostole a na nádvorí domu na Holubyho ulici 22 - miestach dodnes pripomínajúcich tento významný stredoveký uhorský šľachtický rod sme si porozprávali o ich význame, vplyve a postavení v období 13. – 16. storočia. Podvečer sa pri starých mapách a fotografiách rozprávalo a súťažilo na tému pezinskej minulosti. Od soboty 18. mája je súčasťou stálej expozície časová os s kľúčovými dátumami pezinskej histórie. V tento deň sme zároveň predstavili ďalšiu novú súčasť expozície, mrkvičku Aničku, sprievodkyňu zaujímavosťami z dejín ... celý popis

Noc múzeí a galérií

Nedopovedané príbehy

01.03.2019

Knižná novinka Mestského múzea v Pezinku je uzatvorením dlhodobého projektu, mapujúceho minulosť miestnej židovskej komunity, rodín a jednotlivcov, ktorí ju tvorili a ktorú sa podarilo podchytiť v časovom rámci polovice 19. až polovice 20. storočia. Výsledkom je 376 stranová publikácia, ktorej úvodná kapitola prináša základnú informáciu o pezinskej židovskej komunite a náboženskej obci, ktorá ju reprezentovala dovnútra i navonok. Ponúka pohľad na témy, ktoré hýbali komunitou samotnou. Druhá časť je zameraná na zmapovanie osudov jednotlivých rodín. Celkovo sa autorkám podarilo podchytiť príbehy 110 pezinských rodín, ktoré sa od polovice 19. storočia viac či menej zapájali do života mesta a ich aktivity našli odraz v archívnych prameňoch. ... celý popis

Nedopovedané príbehy

Fragmenty Veľkej vojny

Komentovaná prehliadka výstavy

30.01.2019

Komentovanou prehliadkou výstavy Fragmenty Veľkej vojny návštevníkov previedol pán Jakub Horváth. V zaujímavom výklade porozprával o Slovákoch a prvej svetovej vojne. Súčasťou prehliadky bol aj hudobný vstup skupiny Funny Fellows. celý popis

Fragmenty Veľkej vojny

Fragmenty Veľkej vojny

Komentovaná prehliadka

14.11.2018

O vojenských vyznamenaniach, medailách a diplomoch, o uniformách a zbraniach i ďalších zaujímavých predmetoch spojených s obdobím a udalosťami Veľkej vojny. Výstavou sprevádzal jej autor Ivan Chudý. celý popis

Fragmenty Veľkej vojny

Daydreamers

Komentovaná prehliadka

28.05.2018

O svojej tvorbe a inšpiráciách porozprávali autori výstavy Vanda Kraľovičová a Andrej Frič. celý popis

Daydreamers

Noc múzeí a galérií

19.05.2018

Múzeum pripravilo na noc múzeí a galérií dve prechádzky pezinskou minulosťou. V domoch na Holubyho č. 22 a 23 v historickom jadre mesta sme porozprávali o zaujímavom slohovom vývoji týchto typologicky ojedinelých stavieb, ktoré prešli rozsiahlejšími prestavbami až k ich reprezentatívnemu výrazu meštianskych domov. Pezinskými ulicami sme previedli záujemcov o bližšie spoznanie miest spojených s miestnou židovskou komunitou. Zastavili sme sa pri bývalej starej synagóge a starom cintoríne. Neobišli sme ani nový židovský cintorín a miesto, na ktorom stála nová synagóga.   celý popis

Noc múzeí a galérií