Aktivity múzea

Cieľom a hlavnou snahou Mestského múzea je propagácia bohatej a pestrej histórie mesta, jej priblíženie a predstavenie čo najširšej verejnosti, rovnako odbornej ako i laickej. K naplneniu zámeru smerujú všetky navonok orientované aktivity – výstavy, vedecká, publikačná a propagačná činnosť.
Veľmi dôležitý je pre nás kontakt s verejnosťou – deťmi, mládežou, klubmi dôchodcov a rôznymi záujmovými skupinami. Pre nich sa snažíme pripravovať besedy, prednášky, sprevádzanie po pamätihodnostiach mesta, či komentované prehliadky aktuálnych výstav.


Odev v živote novovekého šľachtica

31.01.2024

Srdečne vás pozývame na prednášku Mgr. Lenky Pajer, Phd.: Odev v živote novovekého šľachtica, ktorá sa uskutoční v stredu 31. januára o 17.00 hod v priestoroch mestského múzea. Dozviete sa na nej, aká bola funkcia a symbolika odevu v živote uhorského šľachtica 16. a 17. storočia od jeho narodenia až po hrob; ale aj to, ako sa menil odev, čo vyjadroval a čo sme si z neho zachovali až dodnes. Prednáška je sprievodným podujatím k výstave Mocní – záložní majitelia Pezinského panstva v rokoch 1544 – 1616.   celý popis

Odev v živote novovekého šľachtica

Moderná architektúra v Bratislave a okolí: korene a súvislosti

prednáška

01.06.2023

Srdečne pozývame na prednášku dr. Kataríny Haberlandovej z Oddelenia architektúry Historického ústavu SAV Moderná architektúra v Bratislave a okolí: korene a súvislosti v stredu 31. mája o 17.00 hod. v priestoroch múzea. Rok 1918 bol pre Slovensko nesporne prelomovým momentom pre rozvoj modernej architektúry, aj keď napríklad v oblasti moderného mestského plánovania to u nás vrelo už omnoho skôr. Hoci bola Bratislava ako metropola slovenskej časti 1. ČSR prirodzeným centrom nových trendov v architektúre, kam prichádzali architekti a stavebné firmy z Čiech, ich pôsobenie sa vzápätí rozšírilo aj do ďalších regiónov. Historicky a obchodne významné mestá nachádzajúce sa blízko Bratislavy v smere na Trnavu, medzi ktorými bol aj Pezinok, sa ukázali ako zaujímavé územia ... celý popis

Moderná architektúra v Bratislave a okolí: korene a súvislosti

Noc múzeí a galérií 2023

13.05.2023

Srdečne pozývame na Noc múzeí a galérií, v rámci ktorej sme pre vás pripravili Výstavy 10.00 – 20.00 ZO ZEME Stála expozícia približujúca minulosť Pezinka a okolia prostredníctvom archeologických výskumov a ich výsledkov PREMENY / Stavebný obraz Pezinka 1900 – 1945 Výstava mapuje stavebný rozvoj mesta v priestoroch parcelovaných mestských a súkromných pozemkov, pasienkov či záhrad. Hlavnú pozornosť venuje projektom, ktoré dali v 1. polovici 20. storočia Pezinku novú, modernú tvár. Sprievodné podujatia 14.00 – 15.30 Pezinské architektúry 1. pol. 20. storočia Prechádzka mestom so zastávkami pri stavbách, ktoré v Pezinku vyrástli v 1. polovici 20. storočia. Začiatok prechádzky na parkovisku / školskom dvore bývalej základnej školy Holubyho. V prípade nepriaznivého počasia sa ... celý popis

Noc múzeí a galérií 2023

Terra Bozen

Aký bol Pezinok v stredoveku?

22.02.2023

Prednáška dr. Aleny Mackovej zo Štátneho archívu v Bratislave: Terra Bozen – Aký bol Pezinok v stredoveku? sa zameria na míľniky stredovekých pezinských dejín, na to, ako mesto v sledovanom období vyzeralo, ale aj na zaujímavé osobnosti, ktoré sú s ním späté. Nevynechá ani významné stavby a lokality v Pezinku a jeho bezprostrednom okolí. Tešíme sa na vás v stredu 22. februára 2023 v priestoroch múzea. celý popis

Terra Bozen

Výtvarné umenie vo verejnom priestore

Prednáška

26.10.2022

Prijmite pozvanie na prednášku Výtvarné umenie vo verejnom priestore. O sochárskych dielach vo verejnom priestore, ich mapovaní, o interiérových realizáciách dizajnu a výtvarných diel v sobášnych sieňach s dôrazom na územie Bratislavského kraja nám viac povie teoretička umenia Sabina Jankovičová. Neobíde ani monumentálnu tvorbu Emila Venkova, ktorého práce ponúka Mestské múzeum do konca októbra vo svojich priestoroch. celý popis

Výtvarné umenie vo verejnom priestore

V tieni polmesiaca – život pod osmanskou mocou

28.09.2022

Srdečne pozývame na prednášku V tieni polmesiaca – život pod osmanskou mocou. 150-ročné obdobie osmanskej nadvlády na našom území predstavuje mimoriadne zaujímavú časť našej histórie, ktorá dodnes vyvoláva množstvo otázok a zároveň ju sprevádza veľa stereotypov. Prednáška sa pokúsi priblížiť, ako vyzeral život obyvateľov na uhorsko-osmanskom pomedzí, čo so sebou prinášalo podrobenie sa Osmanom, ale aj to, čo sa stalo s ľuďmi, ktorí padli do osmanského zajatia. Aj keď k nám Osmani prichádzali ako nepriatelia, dlhodobé spolužitie nezostalo bez odozvy a v konečnom dôsledku nás v mnohom obohatilo. Čo sme od nich prebrali, či dokonca používame dodnes, vám v stredu 28. septembra 2022 o 17.00 prezradí naša kolegyňa Helena Gahérová. Tešíme sa na stretnutie. celý popis

V tieni polmesiaca – život pod osmanskou mocou

Noc múzeí a galérií

14.05.2022

Srdečne pozývame na Noc múzeí a galérií, v rámci ktorej sme pre Vás pripravili Výstavy: 10.00 – 20.00: zo zeme Stála expozícia približuje dejiny Pezinka a jeho bezprostredného okolia prostredníctvom archeologických nálezov zo širokého časového obdobia od praveku až po novovek 10.00 – 20.00: Činy, nie slová –  2. sv. vojna a československý západný odboj Výstava upriamuje pozornosť na západný odboj a účasť Čechov a Slovákov v ňom. V radoch československej zahraničnej armády bojovali viacerí Pezinčania, výstava približuje aj ich osudy. Súčasťou výstavy sú aj udalosti spojené s leteckými súbojmi nad Slovenskom v lete 1944 a s tým súvisiace zriadenie zajateckého tábora pre amerických letcov v ... celý popis

Noc múzeí a galérií

Nielen Anthropoid - špeciálne operácie na Slovensku počas druhej svetovej vojny

20.04.2022

Prijmite pozvanie na prednášku Nielen Anthropoid - špeciálne operácie na Slovensku počas druhej svetovej vojny. Napriek tomu, že sa v širšej spoločnosti spájajú špeciálne operácie v Československu najmä s operáciou Anthropoid, historik Martin Posch (Historický ústav SAV / Dokumentačné stredisko holokaustu) vo svojom príspevku predstaví menej známe operácie. Prednáška sa bude týkať primárne výsadkov, ktoré operovali na slovenskom území vo finálnej fáze vojny a ktoré organizovalo II. oddelenie Ministerstva národnej obrany v Londýne (Karas, Manganese, Courrier - 5), ako aj tých, ktoré organizovali spojenecké tajné služby (Windproof, Dawes, Amsterdam). M. Posch vo svojej prednáške odprezentuje výsledky niekoľkoročného výskumu, ktorý absolvoval v archívoch doma i v zahraničí (Veľká Británia, ... celý popis

Nielen Anthropoid - špeciálne operácie na Slovensku počas druhej svetovej vojny

Archeológia druhej svetovej vojny a vybrané nálezy z malokarpatského regiónu

23.03.2022

Prednáška archeológa Mgr. Antona Hošeka je zameraná na predstavenie archeológie bojísk, subdisciplíny archeológie. Priblíži spôsoby a metódy archeologického skúmania druhej svetovej vojny a výsledky, ktoré takýto výskum vie poskytnúť. Ako príklady poslúžia nálezy z malokarpatského regiónu, na ktorých si ukážeme vysokú výpovednú hodnotu a dôležitosť skúmania artefaktov z tohto obdobia. celý popis

Archeológia druhej svetovej vojny a vybrané nálezy z malokarpatského regiónu

V znamení hviezdy – nová publikácia aj o dejinách nášho mesta

18.02.2022

Monografia V znamení hviezdy – Grófi zo Svätého Jura a Pezinka autorskej dvojice Daniel Gahér a Helena Gahérová je novým vydavateľským počinom Mestského múzea v Pezinku.                 Grófi zo Svätého Jura a Pezinka viac ako tristo rokov zastávali v Uhorsku významné dvorské a krajinské úrady. Z najvýznamnejších dvorských postov neobsadili iba úrad palatína. Boli krajinskými sudcami, kráľovskými taverníkmi, pohárnikmi, stolníkmi, strážcami kráľovskej koruny, sedmohradskými vojvodami, dalmátsko‑chorvátskymi bánmi a županmi viacerých stolíc. Politicky aktívni boli aj za hranicami Uhorského kráľovstva. Majetky získavali vernou službou panovníkovi a zásluhami v bojoch proti Mongolom, ... celý popis

V znamení hviezdy – nová publikácia aj o dejinách nášho mesta

Činy, nie slová - 2. sv. vojna a československý západný odboj

Komentovaná prehliadka

06.10.2021

Komentovaná prehliadka výstavy "Činy, nie slová - 2. sv. vojna a československý západný odboj" je, žiaľ, zo zdravotných dôvodov ZRUŠENÁ.   Uskutoční sa v náhradnom termíne - v stredu 27. októbra 2021 o 17.00 hod (veríme, že nám budú situácia a okolnosti naklonené).   Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na stretnutia s Vami. celý popis

Činy, nie slová - 2. sv. vojna a československý západný odboj

Grófi zo Svätého Jura a Pezinka

Prednáška

30.09.2020

Prijmite pozvanie na prednášku, ktorou sa rozlúčime s výstavou V znamení hviezdy - Grófi zo Svätého Jura a Pezinka. Namiesto klasickej prehliadky sme si pre vás pripravili rozprávanie o rôznych zaujímavých, netradičných i záhadných témach, ktoré nám táto výstava priniesla: Ako získal Tomáš zem Bozen? Čo zmenil mongolský vpád do Uhorska? Aké tajomstvá nám o grófoch odhalil farský kostol? Komu z rodu bola šťastena obzvlášť naklonená? Ako vyzerali pezinskí a svätojurskí grófi? A vôbec, boli grófi naozaj grófmi? Dúfame, že vás táto drobná „ochutnávka“ navnadila a tešíme sa na stretnutie. celý popis

Grófi zo Svätého Jura a Pezinka

Zbožnosť v životoch grófov zo Svätého Jura a Pezinka

Prednáška

18.03.2020

Ospravedlňujeme sa všetkým záujemcom o pripravanú prednášku k našej výstave. Vzhľadom na aktuálnu situáciu je podujatie zrušené.   celý popis

Zbožnosť v životoch grófov zo Svätého Jura a Pezinka

Hradné kuchyne a šľachtické stravovanie

Prednáška

12.02.2020

Ďaľším zo sprievodných podujatí k aktuálnej výstave V znamení hviezdy – Grófi zo Svätého Jura a Pezinka bola prednáška PhDr. Tünde Lengyelová, CSc. z Historického ústavu SAV. Prítomným odhalila tajomstvá hradných kuchýň a šľachtických hostín, prezradila ako sa kedysi pripravovali pokrmy pre šľachtické dvory, ako vyzerala hradná kuchyňa a kto zabezpečoval jej chod. Reč bola aj o jedálnom lístku šľachty, podobe ich hostín, či jedlách považovaných za dobové delikatesy.   celý popis

Hradné kuchyne a šľachtické stravovanie

V znamení hviezdy

Komentovaná prehliadka

11.12.2019

Decembrová komentovaná prehliadka k aktuálnej výstave V znamení hviezdy bola venovaná grófom a Pezinku. Rozprávalo sa o zemi Bozen, ktorú v roku 1208 dostal župan Tomáš; o stredovekej baníckej osade Sumberg a jej problematickom majiteľovi Sebešovi II; o Sebešovom synovi Jánovi, ktorému vďačíme za špitál i ďalších stavbách, ktoré nám dodnes pripomínajú grófov; o podobe Pezinka, ktorý si v roku 1425 delili bratia Mikuláš II a Juraj II. ...   celý popis

V znamení hviezdy

V znamení hviezdy

komentovaná prehliadka

20.11.2019

V poradí druhá komentovaná prehliadka k výstave V znamení hviezdy prezradila mnoho zaujímavého o najvýznamnejších stavebných pamiatkach v Pezinku (Pezinský vodný hrad, farský kostol) a vo Svätom Jure (farský kostol, hrad Biely Kameň), ktorých vznik či prestavba priamo súviseli s jedným z najvýznamnejších stredovekých uhorských rodov - s grófmi zo Svätého Jura a Pezinka. Pripomenuli sme si aj ďalšie pamiatky v okolí, nachádzajúce sa na grófskych majetkoch (Grinava, Limbach, Štvrtok na Ostrove...). Prostredníctvom fotografií sme nazreli aj do vnútra týchto pamiatok s výnimočnou umeleckou i historickou hodnotou. celý popis

V znamení hviezdy

V znamení hviezdy

Komentovaná prehliadka

16.10.2019

Mestské múzeum v Pezinku pripravilo na stredu 16. októbra 2019 komentovanú prehliadku výstavy V znamení hviezdy. Autorka výstavy, naša kolegyňa Helena Markusková v nej prezradila množstvo zaujímavostí o rode pezinských a svätojurských grófov. Napríklad aj to, ktorý z grófov sa zúčastnil križiackej výpravy i bitky proti Mongolom pri rieke Slaná, ktorí z nich statočne bojovali po boku cisára a kráľa Žigmunda Luxemburského, kto bol strážcom kráľovskej koruny, kto vyženil Červený Kameň, kto priviedol do Uhorska budúcu manželku Mateja Korvína a Vladislava II. Jagelovského či kto bol kmotrom budúceho cisára Maximiliána Habsburského. Na záver sa prítomní mohli zapojiť do tematického vedomostného kvízu. Najúspešnejší riešitelia si odniesli tematické ceny, medzi nimi aj našu novinku - katalóg k ... celý popis

V znamení hviezdy

Noc múzeí a galérií

18.05.2019

Počas Noci múzeí a galérií zorganizovalo Mestské múzeum prechádzku po stopách pezinských a svätojurských grófov. Na troch zastávkach, pred pezinským zámkom, vo farskom kostole a na nádvorí domu na Holubyho ulici 22 - miestach dodnes pripomínajúcich tento významný stredoveký uhorský šľachtický rod sme si porozprávali o ich význame, vplyve a postavení v období 13. – 16. storočia. Podvečer sa pri starých mapách a fotografiách rozprávalo a súťažilo na tému pezinskej minulosti. Od soboty 18. mája je súčasťou stálej expozície časová os s kľúčovými dátumami pezinskej histórie. V tento deň sme zároveň predstavili ďalšiu novú súčasť expozície, mrkvičku Aničku, sprievodkyňu zaujímavosťami z dejín nášho mesta.       celý popis

Noc múzeí a galérií

Nedopovedané príbehy

01.03.2019

Knižná novinka Mestského múzea v Pezinku je uzatvorením dlhodobého projektu, mapujúceho minulosť miestnej židovskej komunity, rodín a jednotlivcov, ktorí ju tvorili a ktorú sa podarilo podchytiť v časovom rámci polovice 19. až polovice 20. storočia. Výsledkom je 376 stranová publikácia, ktorej úvodná kapitola prináša základnú informáciu o pezinskej židovskej komunite a náboženskej obci, ktorá ju reprezentovala dovnútra i navonok. Ponúka pohľad na témy, ktoré hýbali komunitou samotnou. Druhá časť je zameraná na zmapovanie osudov jednotlivých rodín. Celkovo sa autorkám podarilo podchytiť príbehy 110 pezinských rodín, ktoré sa od polovice 19. storočia viac či menej zapájali do života mesta a ich aktivity našli odraz v archívnych prameňoch. Východiskovým bodom pre spracovanie skúmaných mien ... celý popis

Nedopovedané príbehy

Fragmenty Veľkej vojny

Komentovaná prehliadka výstavy

30.01.2019

Komentovanou prehliadkou výstavy Fragmenty Veľkej vojny návštevníkov previedol pán Jakub Horváth. V zaujímavom výklade porozprával o Slovákoch a prvej svetovej vojne. Súčasťou prehliadky bol aj hudobný vstup skupiny Funny Fellows. celý popis

Fragmenty Veľkej vojny

Fragmenty Veľkej vojny

Komentovaná prehliadka

14.11.2018

O vojenských vyznamenaniach, medailách a diplomoch, o uniformách a zbraniach i ďalších zaujímavých predmetoch spojených s obdobím a udalosťami Veľkej vojny. Výstavou sprevádzal jej autor Ivan Chudý. celý popis

Fragmenty Veľkej vojny

Daydreamers

Komentovaná prehliadka

28.05.2018

O svojej tvorbe a inšpiráciách porozprávali autori výstavy Vanda Kraľovičová a Andrej Frič. celý popis

Daydreamers

Noc múzeí a galérií

19.05.2018

Múzeum pripravilo na noc múzeí a galérií dve prechádzky pezinskou minulosťou. V domoch na Holubyho č. 22 a 23 v historickom jadre mesta sme porozprávali o zaujímavom slohovom vývoji týchto typologicky ojedinelých stavieb, ktoré prešli rozsiahlejšími prestavbami až k ich reprezentatívnemu výrazu meštianskych domov. Pezinskými ulicami sme previedli záujemcov o bližšie spoznanie miest spojených s miestnou židovskou komunitou. Zastavili sme sa pri bývalej starej synagóge a starom cintoríne. Neobišli sme ani nový židovský cintorín a miesto, na ktorom stála nová synagóga.   celý popis

Noc múzeí a galérií