Odev v živote novovekého šľachtica

31.1.2024

Srdečne vás pozývame na prednášku Mgr. Lenky Pajer, Phd.: Odev v živote novovekého šľachtica, ktorá sa uskutoční v stredu 31. januára o 17.00 hod v priestoroch mestského múzea.

Dozviete sa na nej, aká bola funkcia a symbolika odevu v živote uhorského šľachtica 16. a 17. storočia od jeho narodenia až po hrob; ale aj to, ako sa menil odev, čo vyjadroval a čo sme si z neho zachovali až dodnes.

Prednáška je sprievodným podujatím k výstave Mocní – záložní majitelia Pezinského panstva v rokoch 1544 – 1616.

 

Odev v živote novovekého šľachtica