Premeny - Stavebný obraz Pezinka 1900 - 1945

7.12.2022 - 31.5.2023

Výstava Premeny, Stavebný obraz Pezinka 1900 - 1945 mapuje stavebný rozvoj mesta v priestoroch parcelovaných mestských a súkromných pozemkov, pasienkov či záhrad. Hlavnú pozornosť venuje projektom, ktoré dali v 1. polovici 20. storočia Pezinku novú, modernú tvár.  Prvá polovica 20. storočia sa stavebne dotkla najmä oblasti Pažite, časti zámockého parku, územia starého trhoviska a stromkovej školy a pozemkov, ktoré boli súčasťou pálffyovského majera na Čikošni. Tu všade v sledovanom období vznikajú základy nových ulíc, vyrastaj honosné vily i jednoduché rodiné domy, mesto nastavuje základné podmieky rozvoja územia. Niekoľko veľkých stavebných projektov vtlačí novú tvár „starému“ Pezinku. Patria k nim napr. budova Štátnej meštianskej ... viac o výstave

Premeny - Stavebný obraz Pezinka 1900 - 1945

Grófky zo Svätého Jura a Pezinka – 1. časť

Stredoveké dejiny Pezinka sú neodmysliteľne spojené s rodom grófov zo Svätého Jura a Pezinka, ktorý formoval minulosť sídiel na oboch stranách Malých Karpát, no významne zasiahol aj do diania v Uhorskom kráľovstve. Muži z tohto rodu boli odvážni a zdatní bojovníci, ale aj vynikajúci taktici a diplomati. Aj keď stredoveká uhorská spoločnosť priala najmä mužom a úlohu šľachtičných obmedzila hlavne na zabezpečenie (mužského) potomstva, viaceré ženy dokázali prekonať striktné dobové pravidlá a predviedli svoje schopnosti, odvahu a um. Na rozdiel od mužov, o nich vieme oveľa menej, zachované pramene ich zmieňujú len výnimočne, a tak môžeme ich osudy zrekonštruovať len veľmi ... celý článok