Grófi zo Svätého Jura a Pezinka

Prednáška

30.9.2020

Prijmite pozvanie na prednášku, ktorou sa rozlúčime s výstavou V znamení hviezdy - Grófi zo Svätého Jura a Pezinka. Namiesto klasickej prehliadky sme si pre vás pripravili rozprávanie o rôznych zaujímavých, netradičných i záhadných témach, ktoré nám táto výstava priniesla:

Ako získal Tomáš zem Bozen?

Čo zmenil mongolský vpád do Uhorska?

Aké tajomstvá nám o grófoch odhalil farský kostol?

Komu z rodu bola šťastena obzvlášť naklonená?

Ako vyzerali pezinskí a svätojurskí grófi?

A vôbec, boli grófi naozaj grófmi?

Dúfame, že vás táto drobná „ochutnávka“ navnadila a tešíme sa na stretnutie.

Grófi zo Svätého Jura a Pezinka