V znamení hviezdy – nová publikácia aj o dejinách nášho mesta

18.2.2022

Monografia V znamení hviezdy – Grófi zo Svätého Jura a Pezinka autorskej dvojice Daniel Gahér a Helena Gahérová je novým vydavateľským počinom Mestského múzea v Pezinku.

                Grófi zo Svätého Jura a Pezinka viac ako tristo rokov zastávali v Uhorsku významné dvorské a krajinské úrady. Z najvýznamnejších dvorských postov neobsadili iba úrad palatína. Boli krajinskými sudcami, kráľovskými taverníkmi, pohárnikmi, stolníkmi, strážcami kráľovskej koruny, sedmohradskými vojvodami, dalmátsko‑chorvátskymi bánmi a županmi viacerých stolíc. Politicky aktívni boli aj za hranicami Uhorského kráľovstva. Majetky získavali vernou službou panovníkovi a zásluhami v bojoch proti Mongolom, Osmanom, husitom a ostatným protivníkom Uhorska. Významné postavenie dosiahli aj na poli diplomacie. Hoci boli často účastníkmi sporov, pramene poukazujú aj na to, že boli viackrát menovaní zmierovateľmi sporiacich sa strán. Dvanásť generácií príslušníkov tohto slávneho rodu sa staralo o prosperitu svojich majetkov, najmä o intenzívne rozvíjanie pestovania viniča. O modernizáciu vinohradníctva sa pričinili najmä nemeckí kolonisti, ktorí sa usadili na grófskych panstvách po mongolskom plienení. Svätojurské a pezinské víno bolo známe aj v zahraničí a žiadané bolo aj na českom, poľskom, či cisárskom dvore vo Viedni. Členovia rodu výrazne inklinovali k donátorskej činnosti a svoju pozornosť neupriamovali len na rozširovanie domínia, zväčšovanie bohatstva a upevňovanie moci. S ich menom dokážeme spojiť výstavbu viacerých hradov, hrádkov a kostolov a zároveň aj ich následné prestavby. Bohato zdobené a dodnes zachované interiéry chrámov či nákladné náhrobné platne poukazujú na neobyčajné bohatstvo a možnosti grófov. To ich spolu s vysokým spoločenským postavením, ktoré dosiahli, zaraďuje k elitám stredovekého Uhorského kráľovstva.

Myšlienka vydať knihu o rode pezinských a svätojurských grófov nabrala konkrétne kontúry počas príprav výstavy o rode v roku 2019.  Vzniku výnimočnej publikácie predchádzal viac ako desaťročie trvajúci systematický archívny a historický výskum, štúdium literatúry a pramenného materiálu. Spracovať 350-ročnú históriu šľachtického rodu, ktorý po celý čas svojej existencie zohrával kľúčovú úlohu v uhorských dejinách, nie je v našej historiografii bežný počin. Kniha nemapuje len minulosť rodu, čitateľovi poskytuje širšie dobové reálie, vďaka ktorým sa aj človek neznalý stredovekých dejín, dokáže v téme zorientovať. Neupriamuje pozornosť len na históriu rodu, tá zaberá len polovicu knihy. Ďalšie kapitoly sú venované rodovým sídlam, mestečkám Svätý Jur a Pezinok, vzťahom s vybranými šľachtickými rodmi, či s najvýznamnejším susedom – s mestom Bratislava. Nechýba vinohradníctvo na grófskych majetkoch ani dôkladný pohľad na vývoj ich erbu. Záverečná časť je venovaná hmotným pozostatkom, ktoré dodnes pripomínajú rod, jeho príslušníkov a ich rozmanitú činnosť.

Kniha V znamení hviezdy nie je striktne historickou prácou, má výrazný interdisciplinárny presah a podáva mimoriadne plastický obraz doby, vďaka čomu má potenciál osloviť široké spektrum čitateľov. Jej vydanie bolo možné realizovať vďaka pomoci a spolupráci s viacerými inštitúciami i jednotlivcami a vďaka finančnej podpore zo strany Mesta Pezinok, Fondu na podporu umenia, Bratislavského samosprávneho kraja, Mesta Svätý Jur a obce Ivanka pri Dunaji. Všetkým patrí naše úprimné poďakovanie a autorom gratulácia k výnimočnému dielu. 

V znamení hviezdy – nová publikácia aj o dejinách nášho mesta
  • V znamení hviezdy – nová publikácia aj o dejinách nášho mesta
  • V znamení hviezdy – nová publikácia aj o dejinách nášho mesta
  • V znamení hviezdy – nová publikácia aj o dejinách nášho mesta
  • V znamení hviezdy – nová publikácia aj o dejinách nášho mesta
  • V znamení hviezdy – nová publikácia aj o dejinách nášho mesta
  • V znamení hviezdy – nová publikácia aj o dejinách nášho mesta
  • V znamení hviezdy – nová publikácia aj o dejinách nášho mesta
  • V znamení hviezdy – nová publikácia aj o dejinách nášho mesta
  • V znamení hviezdy – nová publikácia aj o dejinách nášho mesta
  • V znamení hviezdy – nová publikácia aj o dejinách nášho mesta