Archeológia druhej svetovej vojny a vybrané nálezy z malokarpatského regiónu

23.3.2022

Prednáška archeológa Mgr. Antona Hošeka je zameraná na predstavenie archeológie bojísk, subdisciplíny archeológie. Priblíži spôsoby a metódy archeologického skúmania druhej svetovej vojny a výsledky, ktoré takýto výskum vie poskytnúť. Ako príklady poslúžia nálezy z malokarpatského regiónu, na ktorých si ukážeme vysokú výpovednú hodnotu a dôležitosť skúmania artefaktov z tohto obdobia.

Archeológia druhej svetovej vojny a vybrané nálezy z malokarpatského regiónu