Nielen Anthropoid - špeciálne operácie na Slovensku počas druhej svetovej vojny

20.4.2022

Prijmite pozvanie na prednášku Nielen Anthropoid - špeciálne operácie na Slovensku počas druhej svetovej vojny.

Napriek tomu, že sa v širšej spoločnosti spájajú špeciálne operácie v Československu najmä s operáciou Anthropoid, historik Martin Posch (Historický ústav SAV / Dokumentačné stredisko holokaustu) vo svojom príspevku predstaví menej známe operácie. Prednáška sa bude týkať primárne výsadkov, ktoré operovali na slovenskom území vo finálnej fáze vojny a ktoré organizovalo II. oddelenie Ministerstva národnej obrany v Londýne (Karas, Manganese, Courrier - 5), ako aj tých, ktoré organizovali spojenecké tajné služby (Windproof, Dawes, Amsterdam). M. Posch vo svojej prednáške odprezentuje výsledky niekoľkoročného výskumu, ktorý absolvoval v archívoch doma i v zahraničí (Veľká Británia, Nemecko, Rakúsko a Česká republika).

Tešíme sa na stretnutie.

Nielen Anthropoid - špeciálne operácie na Slovensku počas druhej svetovej vojny