V znamení hviezdy

Grófi zo Svätého Jura a Pezinka

6.9.2019 31.3.2020

Grófi zo Svätého Jura a Pezinka patrili medzi najmocnejšie rody stredovekého Uhorska. Vlastnili majetky v Bratislavskej, Nitrianskej, Trenčianskej, Satumarskej, Šopronskej, Mošonskej a Rábskej stolici ale aj na Morave a v Dolnom Rakúsku. V čase najväčšej slávy im patrilo okolo 100 obcí a 12 hradov. Už od počiatku rodu boli jeho príslušníci významnými podporovateľmi uhorských kráľov, ich spoľahlivosť a diplomatické nadanie sa odzrkadlili aj v množstve významných dvorských a správnych funkcií, ktoré zastávali a čestných úloh, ktorými ich králi poverili. Našli by sme medzi nimi kráľovských pohárnikov, stolníkov, sedmohradských vojvodov, krajinského sudcu či taverníka, radcov cisára i kráľa, strážcov kráľovskej koruny, ale aj bratislavských, nitrianskych, komárňanských, hontianskych, novohradských i mošonských županov. Boli členmi delegácie, ktorá do Uhorska priviedla druhú manželku Mateja Korvína, aj delegácie, s ktorou prišla manželka Vladislava II. Jagelovského. Ušli sa im čestné úlohy pri korunovácii kráľov a jeden z nich bol dokonca krstným otcom budúceho cisára Maximiliána I. Úspešní neboli len na poli diplomacie, politiky či správy, mnohí príslušníci tohto rodu dokázali svoje hrdinstvo aj s mečom v ruke na bojovom poli. Bránili krajinu pred nájazdmi nepriateľov, bojovali v bitkách proti Mongolom, Osmanom i husitom, zúčastnili sa piatej križiackej výpravy i viacerých bojov o nástupníctvo.

Grófov zo Svätého Jura a Pezinka nezamestnávala len veľká politika, venovali sa aj zveľaďovaniu svojich majetkov. Dejiny tohto rodu sú bezprostredne spojené aj s dejinami Pezinka, ktorý sa stal ich sídlom a jedným z centier správy ich rozsiahleho panstva. Grófi sa tu zaslúžili o rozvoj vinohradníctva i baníctva. Dokonca aj prvá písomná zmienka o Pezinku súvisí práve s grófmi. Je to už 476 rokov, čo zomrel posledný mužský príslušník tohto rodu. Tých takmer päť storočí stihlo zahladiť väčšinu stôp po ich prítomnosti, nezmizli však všetky. Nachádzame ich v najstarších stavbách, ktoré dodnes patria k dominantám mesta a jeho častí – v pezinskom zámku, farskom kostole či kostole sv. Žigmunda v Grinave.

O jednom z najvýznamnejších šľachtických rodov stredovekého Uhorska, jeho členoch i dejinách uhorského kráľovstva rozpráva nový výstava Mestského múzea v Pezinku. Navštíviť ju môžete od 6. septembra 2019 do 31. marca 2020.

V znamení hviezdy
  • V znamení hviezdy
  • V znamení hviezdy
  • V znamení hviezdy
  • V znamení hviezdy
  • V znamení hviezdy
  • V znamení hviezdy