V znamení hviezdy - Grófi zo Svätého Jura a Pezinka

predĺženie výstavy

1.4.2020 30.9.2020

Mimoriadna situácia, ktorá nastala v dôsledku pandémie koronavírusu zasiahla aj do aktivít Mestského múzea v Pezinku. Múzeum bolo pre verejnosť zatvorené a museli sme zrušiť viaceré akcie pripravené ako sprievodné podujatia výstavy V znamení hviezdy.

V dôsledku týchto nečakaných okolností a aby sme vyšli v ústrety čo najväčšiemu spektru návštevníkov, rozhodli sme sa predĺžiť trvanie výstavy do septembra 2020. Dúfame, že aktuálne priaznivá situácia nám čoskoro umožní pokračovať v zaujímavých prednáškach pre verejnosť, aj privítať väčšie (nielen) školské skupiny.

Výstava V znamení hviezdy mapuje osudy rodu grófov zo Svätého Jura a Pezinka, ktorý výrazne formoval stredoveké dejiny nášho mesta, jeho stopy však nájdeme aj takmer vo všetkých podstatných udalostiach, ktoré hýbali dejinami Uhorska. Výstava vám ponúka možnosť odhaliť obe roviny – mikrohistóriu Pezinka i „veľké dejiny“ Uhorského kráľovstva. Umožní vám nahliadnuť aj do „šľachtickej kuchyne“, či hravou formou spoznať zaujímavé pamiatky súvisiace so svätojurskými a pezinskými grófmi. Tešíme sa na vás.

V znamení hviezdy - Grófi zo Svätého Jura a Pezinka