Ján ŠTRBA

Návrat (ne)strateného času

8.6.2012 31.7.2012

Výstavu známeho pezinského fotografa JÁNA ŠTRBU pripravilo Múzeum pri príležitosti autorovho životného jubilea. Súčasne s výstavou vydáva autor rovnomennú knihu, ktorá zachytáva všetky dôležité tematické okruhy a inšpirácie jeho fotografickej tvorby.

 

Ján ŠTRBA
  • Ján ŠTRBA
  • Ján ŠTRBA
  • Ján ŠTRBA
  • Ján ŠTRBA
  • Ján ŠTRBA
  • Ján ŠTRBA
  • Ján ŠTRBA
  • Ján ŠTRBA
  • Ján ŠTRBA
  • Ján ŠTRBA