Ján Kupecký

Život a dielo

17.8.2016 30.10.2016

Ján KUPECKÝ Bol jedným z najvýznamnejších barokových maliarov - portrétistov. Narodil sa v roku 1666 v Pezinku. Jeho rodičia pochádzali z Mladej Boleslavi, ktorú museli opustiť pre svoje českobratské vierovyznanie. Ako pätnásťročný odišiel z Pezinka na štúdiá do Viedne. Po troch rokoch pokračoval v štúdiách v Benátkach, Bologni, Florencii a hlavne v Ríme. Tu, vo vtedajšom hlavnom meste kresťanstva, kultúry a umenia, dosiahol vysoké majstrovstvo, ktoré zdokonaľoval po celý svoj život. Od roku 1706 žil a tvoril vo Viedni, ako jeden z najlepších maliarov - portrétistov vtedajšieho cisárstva. V roku 1723 sa presťahoval do Norimbergu, kde 16. júla 1740 zomrel. Ján Kupecký bol portrétistom vysokej šľachty, cirkevných hodnostárov a bohatých mešťanov, ale aj vedcov, umelcov a obchodníkov. Popri oficiálnych portrétoch nám zanechal aj veľa svojich autoportrétov, žánrových scén, obrazov svätých, ale aj prostých ľudí, dokonca aj pijanov a žobrákov. Jeho portréty sú verným majstrovským zobrazením portrétovaných osôb, často v ich typickom prostredí, so zmyslom pre detail. Zachytením psychologického rozpoloženia zobrazovaného, jeho vnútorného pokoja a krásy, ale aj vyjadrením vzťahu umelca k svojmu modelu, sa Kupecký radí medzi najvýznamnejších umelcov svojej doby. Jeho dielo je zo všetkých umelcov nášho stredoeurópskeho regiónu najviac zastúpené v najvýznamnejších európskych galériách a súkromných zbierkach. V Pezinku bol pri príležitosti 275. výročia jeho úmrtia - 16. júla minulého roku vyhlásený „Rok Jána Kupeckého“, ktorý potrvá až do konca tohto roka. Pri tejto príležitosti usporiadalo a usporiada mesto Pezinok množstvo podujatí, ktorými si uctilo a uctí pamiatku svojho slávneho rodáka. Jedným z podujatí je aj táto výstava. Grafické listy,z ktorých je výstava zostavená, pochádzajú v prevažnej miere zo zbierky Mesta Pezinok, doplnené sú o grafiky Galérie mesta Bratislavy a súkromných zberateľov. Ján Kupecký sa tak dnes aspoň symbolicky, v podobe grafík, ktoré boli vyhotovené podľa jeho olejomalieb, vracia do svojho rodného mesta.

 

Ján Kupecký
  • Ján Kupecký
  • Ján Kupecký
  • Ján Kupecký
  • Ján Kupecký
  • Ján Kupecký
  • Ján Kupecký
  • Ján Kupecký
  • Ján Kupecký
  • Ján Kupecký