FotoAteliér Bohuš Bárta

8.9.2017 30.11.2017

Bohuš Bárta sa narodil 9. augusta 1894 v českom mestečku Lomnice nad Popelkou, kde aj býval. Niekedy pred októbrom 1919 požiadal pezinský magistrát o udelenie živnostenského povolenia na otvorenie fotografického ateliéru v Pezinku. Žiadosť podpísal ako zamestnanec miestneho fotoateliéru Victoria spolu s predchádzajúcim majiteľom živnosti Pavlom Wahlom. Dňa 15. októbra 1919 mu pezinský magistrát ako prvostupňová priemyselná vrchnosť vystavil živnostenský list.

Bárta si v Pezinku na Moyzesovej ulici otvoril vlastný fotoateliér. Počas 1. ČSR bol jediným miestnym profesionálnym fotografom. V jeho ateliéri vznikli stovky portrétov, fotografoval jednotlivcov, rodiny, záujmové spolky, spoločenské podujatia i mesto, ktoré sa na 20 rokov stalo jeho domovom.

Bártu, rovnako ako desiatky ďalších v Pezinku usadených českých úradníkov, štátnych zamestnancov a živnostníkov, zasiahla politika Slovenského štátu. Výmerom Okresného úradu v Modre z 25. júla 1939 mu bolo nariadené bezodkladne opustiť územie republiky. Dôvodom vypovedania boli verejná bezpečnosť a poriadok. Ako vyplýva zo záznamov pezinskej kroniky, Bárta s rodinou Pezinok natrvalo opustili.

Výstava FotoAteliér Bohuš Bárta vznikla vďaka ochote, ústretovosti a súhlasu inštitúcií a jednotlivcov, ktorí poskytli fotografie zo svojich archívov a rodinných albumov.

FotoAteliér Bohuš Bárta
  • FotoAteliér Bohuš Bárta
  • FotoAteliér Bohuš Bárta
  • FotoAteliér Bohuš Bárta
  • FotoAteliér Bohuš Bárta
  • FotoAteliér Bohuš Bárta
  • FotoAteliér Bohuš Bárta
  • FotoAteliér Bohuš Bárta