Emil Venkov - Výber z tvorby

8.6.2022 31.10.2022

Rodák z bulharskej Sofie Emil Venkov (1937 – 2017) študoval v rokoch 1960 – 1966 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení reliéfneho a monumentálneho sochárstva u prof. Rudolfa Pribiša. Začiatkom 90. rokov sa jeho domovom stalo naše mesto. Venoval sa komornej plastike i monumentálnej tvorbe. Jeho diela z bronzu, kovu, kameňa či epoxidu vlastnia galérie a súkromní zberatelia doma i v zahraničí.

Mnohé Venkovove realizácie sú dodnes súčasťou verejných priestorov. Jedno z umelcových diel – „Túžbu“ nájdeme aj v Pezinku, na ulici 1. mája.

Emil Venkov - Výber z tvorby
  • Emil Venkov - Výber z tvorby
  • Emil Venkov - Výber z tvorby