Deravá skala

Jaskyňa dávnych obradov

7.9.2012 30.11.2012

Deravá skala pri Plaveckom Mikuláši - jaskyňa ukrývajúca veľké archeologické a historické hodnoty láka už viac ako sto rokov vedcov i hľadačov pokladov. Päť archeologických výskumoch jej počas 20. storočia a v úvode storočia nasledujúceho venovali odborníci na praveké dejiny. Posledný z nich v roku 2005 prebehol z iniciatívy a za výrazného prispenia Mestského múzea v Pezinku. Prierez históriou skúmaní a predovšetkým ich výsledky prináša nová výstava Mestského múzea v Pezinku nazvaná Deravá skala – jaskyňa dávnych obradov. Približuje lokalitu, ktorá bola osídlená človekom už v paleolite. Nálezy z mladších období (neolit, eneolit) ju radia k tzv. kultovým jaskyniam. Kostrový hrob dieťaťa, pomerne veľké množstvo (úmyselne) zničených medených predmetov a novoobjavený priestor šachty (výtokovej chodby) naznačujú, že mohla slúžiť ako rituálne obetisko. Kostrové pozostatky jaskynných zvierat, predmety pravekých lovcov a zberačov, keramika a medené artefakty eneolitických pastierov a roľníkov sú v rámci inštalácie doplnené modelovými nálezovými situáciami – v jaskynnom priestore je pripravené primitívne obydlie, ohnisko, hrob i rituálna šachta.

 

Deravá skala
  • Deravá skala
  • Deravá skala
  • Deravá skala
  • Deravá skala
  • Deravá skala
  • Deravá skala
  • Deravá skala
  • Deravá skala