Činy, nie slová

2. sv. vojna a československý západný odboj

21.6.2021 14.5.2022

Od 21. júna 2021 je v Mestskom múzeu v Pezinku sprístupnená výstava „Činy, nie slová“, pripravená pôvodne k minuloročnému 75. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny. Pozornosť upriamuje na západný odboj a účasť Čechov a Slovákov v ňom.

Československý západný odboj predstavuje do dnešných dní unikátnu kapitolu našej vojenskej histórie. V našich dejinách nepoznáme žiadny iný prípad, kedy tak malá skupina bojovníkov za slobodu dokázala na bojovom poli tak veľa. Utekajúc za hranice bez rodín a majetku, bez perspektívy, len s odhodlaním a presvedčením, že bojujú za správnu vec. Čoskoro dostali príležitosť svoje kvality preukázať na bojisku. Nie ako rezerva v tyle, ale na kľúčových miestach bojov západných armád.

V radoch československej zahraničnej armády bojovali aj Pezinčania, ktorí za rôznych okolností opustili svoju domovinu. Ocitli sa na bojiskách vo Francúzsku, severnej Afrike, Blízkom Východe či v bitke o Britániu, zúčastnili sa oslobodzovania Európy po vylodení spojencov v Normandii. Aj ich osudy priblíži aktuálna výstava.

Do výstavy sme zakomponovali aj udalosti spojené s prvými bezprostrednými kontaktmi väčšinového obyvateľstva s vojnovými akciami v našom regióne – letecké súboje nad Slovenskom, súčasť vojnových operácií 15. leteckej armády USA a s tým súvisiace zriadenie zajateckého tábora pre amerických letcov v Grinave.

Výstavu, pripravenú v spolupráci s Klubom vojenskej histórie Golian a nadšencami leteckej histórie sme pre návštevníkov predĺžili 14. mája 2022.

Činy, nie slová