Alexander Ilečko

Prebudenie hliny

6.6.2018 31.7.2018

Alexander Ilečko sa narodil 25. februára 1937 v Bratislave v rodine s hlboko zakoreneným výtvarným cítením. Otec Jozef Ilečko, maliar a matka Anna, rod. Mariániová, profesorka matematiky a kreslenia, predurčili umelcovo ďalšie smerovanie. Jeho záujem o výtvarné umenie sa prehlbuje počas prázdninových pobytov u tety Márie Mariániovej, kde vypomáhal reštaurovať oltáre a nástenné maľby v kostoloch.

Tvorba Alexandra Ilečka je veľmi rôznorodá, neviazaná k žiadnym výtvarným prúdom. Voľné figurálne kompozície, sochy, variácie tvarov, v ktorých prevažujú vertikálne pretiahnuté línie s typickými oblými tvarmi pripomínajúcimi tak tvar a proporcie ženského tela, nadobúdajú až fantazijný dojem. Neustále hľadá nové možnosti zobrazenia a modelácie hmoty. V jeho práci rezonujú témy materstva, rodiny, biblické i žánrové príbehy, portréty i fantazijne zhmotnené postavy.

V umelcovej tvorbe obzvlášť vyniká hlina, ktorá v porovnaní s jeho predchádzajúcimi dielami predstavuje veľký kontrast. K raným keramickým prácam patrí motív hálky, ktorý má v ľudovom staviteľstve kultovú a ochrannú funkciu (zaradené do výstavy). Hlinené hlavy ako téma boli v autorovej práci prítomné už oveľa skôr v drevených predlohách. Maľované keramiky sú príznačné zaujímavým riešením pohybu a formálnosťou obsahu. Portréty a imaginárne hlavy nesú znaky dvojpólovosti výrazu znásobeného kontrastnými farbami ako vnútorným protipólom. Pri viacerých ženských hlavách nachádzame v dutine ich obvodového plášťa ukryté ďalšie sochy/ menšie sošky?. Odkazujú na čas a hĺbku vedomia, zosobňujú trojrozmerný predmet v priestore. Ilečkove keramické práce hýria kompozičnými nápadmi a sú akoby pokračovaním plastického princípu tak často uplatňovaného pri figurálnej tvorbe. Práce zaradené do výstavy sú odrazom jeho širokého záberu. Opäť nás prekvapil a ukázal nám svieži rozmer svojho tvorivého prístupu.

Alexander Ilečko
  • Alexander Ilečko
  • Alexander Ilečko
  • Alexander Ilečko
  • Alexander Ilečko
  • Alexander Ilečko
  • Alexander Ilečko