25 rokov Cechu slovenských keramikov

5.6.2019 31.7.2019

Cech slovenských keramikov (ďalej CSK) bol založený v novembri roku 1994. Na čele stál cechmajster Ľudovít Ďureje a keramikárska pospolitosť: Bohuslava Bázliková , Oskar Hanusek, Marián Polonský, Marián Liška a iní. Spoločným úsilím zrealizovali myšlienku nadväzujúcu na historické poznatky o hrnčiarskych a keramických cechoch.

Cech je občianske združenie, ktoré združuje ľudí s profesijným zameraním na základe dobrovoľného záväzku. Počas jeho existencie vzniklo nespočetne veľa výstav (Bratislava, Piešťany, Zlaté Moravce, Komárno,...), ako aj náučné zájazdy v zahraničí i po Slovensku s cieľom spoznávať a nadobúdať nové poznatky v oblasti keramiky (Florencia, Koblens, Gmunden). Ako jeden zo zakladateľov a spoluorganizátorov stál cech s Malokarpatským múzeom a mestom Pezinok v roku 2004 aj pri zrode Keramických trhov. Výročným rokom bol rok 2014, kedy CSK oslávil dvadsiate výročie svojho vzniku. Činnosť cechu bola obnovená pod vedením novej 5 člennej rady: Ján Ševčík, Ľubomír Michalko, Branislav Gahér, Zuzana Borišová a Peter Ďureje, ktorý sa stal novým cechmajstrom. Znovu sa oživili vzťahy so starými členmi CSK a do cechu pristúpili i nové tváre.

Poslaním CSK je združovať keramikov z celého Slovenska a šíriť osvetu u širokej verejnosti o zachovávaní hmotného a duchovného kultúrneho dedičstva keramikárskych majstrov. I preto CSK spolupracuje so Školou úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, odbor keramika, s ktorým organizuje tvorivé dielne v Modre ku sviatku medzinárodného dňa detí pod názvom Deti v hline - hlina s deťmi, výstavy a workshopy k rôznym akciám. Týmto krátkym predstavením by som Vás rád pozval v mene celého CSK na výstavu: 25 rokov Cechu slovenských keramikov, ktorej vernisáž sa uskutoční 05. júna 2019 o 17:00 v Mestskom múzeu v Pezinku. Samotná výstava bude trvať do 31. júla 2019. Ste srdečne vítaní.

Peter Ďureje, cechmajster CSK

25 rokov Cechu slovenských keramikov
  • 25 rokov Cechu slovenských keramikov
  • 25 rokov Cechu slovenských keramikov
  • 25 rokov Cechu slovenských keramikov
  • 25 rokov Cechu slovenských keramikov
  • 25 rokov Cechu slovenských keramikov
  • 25 rokov Cechu slovenských keramikov
  • 25 rokov Cechu slovenských keramikov
  • 25 rokov Cechu slovenských keramikov