V znamení hviezdy 2

kvíz o grófoch zo Svätého Jura a Pezinka


 • Pezinok sa po prvýkrát spomína v listine z roku 1208 a označuje sa v nej ako

  • terra Pezinok
  • villa Posing
  • terra Bozen
 • Ako vyzeral erb grófov zo Svätého Jura a Pezinka?

  • Šesťcípa strieborná hviezda na modrom podklade.
  • Päťcípa červeno-zlatá hviezda na modrom podklade.
  • Šesťcípa červeno-zlatá hviezda na modrom podklade.
 • V druhej polovici 13. storočia si grófi na svojich majetkoch postavili tri opevnené sídla

  • Svätojurský hrad, Pezinský vodný hrad, Starý zámok I
  • Svätojurský hrad, Pezinský vodný hrad, Pajštún
  • Svätojurský hrad, Pezinský vodný hrad, Starý zámok II
 • Ktorý kráľ grófom v roku 1339 udelil právo na ťažbu zlata, striebra a iných kovov na svojich majetkoch?

  • Karol Róbert
  • Ľudovít Veľký
  • Žigmund Luxemburský
 • V roku 1396 zažili kresťanské vojská vedené kráľom Žigmundom Luxemburským v bitke pri Nikopole katastrofálnu porážku. Bitky sa zúčastnil aj pezinský gróf ..., ktorý viac ako 20 pôsobil ako dvorský rytier kráľa.

  • Peter V.
  • Alexander I.
  • Juraj II.
 • Z deľby Pezinka z roku 1425 sa dozvedáme, že tu stál

  • Farský kostol Panny Márie, špitál sv. Ducha, dom správcu špitálu, dom zvonára, škola, dom zvaný „Perghauz“ a hrad
  • Farský kostol Panny Márie, Dolný kostol, špitál sv. Ducha, dom správcu špitálu, dom zvonára, škola, dom zvaný „Perghauz“ a hrad
  • Farský kostol Panny Márie, radnica na Trhovej ulici, špitál sv. Ducha, dom správcu špitálu, dom zvonára, škola, dom zvaný „Perghauz“ a hrad
 • Náhrobok Juraja II. († 30.1.1426) z červeného mramoru sa nachádza vo farskom kostole v Pezinku a je na ňom zobrazený

  • gróf Juraj v brnení
  • gróf Juraj v brnení s rodovým erbom
  • erb grófov
 • Ktorá grófka vstúpila do dejín ako nebojácna bojovníčka?

  • Uršuľa
  • Barbora
  • Cecília
 • Viacerí z grófov pôsobili ako kráľovskí pohárnici. V tejto funkcii sa starali o

  • dolievanie vína pri kráľovskej hostine
  • dodávky vína na kráľovský dvor
  • o kráľovské vinohrady
 • V ktorých kostoloch (mestách) môžete dodnes vidieť svorníky s erbmi grófov a ich manželiek?

  • Svätý Jur, Pezinok a Častá
  • Svätý Jur, Pezinok a Limbach
  • Pezinok, Častá a Modra
 • Čo mali spoločné grófi Ján III. a František I.?

  • Zastávali čestné funkcie pri korunováciách uhorských kráľov.
  • Boli krajinskými sudcami.
  • Boli členmi výpravy, ktorá do Uhorska priviedla manželku Mateja Korvína.
 • Grófi vlastnili hrad Devín v rokoch 1460 – 1521.

  • Získali ho sobášom grófa Juraja s Juditou z Opavy, nikdy tu žiadny z grófov nesídlil, napriek tomu tu pohostili kráľa Vladislava. II. Jagelovského.
  • Daroval im ho Matej Korvín, hostili tu kráľa Vladislava II. Jagelovského a hrad počas svojho panstva aj prestavali.
  • Daroval im ho Ladislav Pohrobok, gróf Žigmund sa tu druhýkrát oženil a na poľovačke sa tu zranil kráľ Vladislav II. Jagelovský.
 • Dňa 29. augusta 1526 vojská osmanského sultána Sülejmana porazili uhorskú armádu na čele s kráľom Ľudovítom II. v bitke pri Moháči. Svätojurskí a pezinskí grófi

  • sa bitky zúčastnili po boku kráľa Ľudovíta a dvaja v boji padli
  • sa bitky nezúčastnili
  • po prehratej bitke podporovali spojenectvo so Sülejmanom
 • Ktoré pamiatky viažuce sa ku grófom môžete vidieť vo farskom kostole v Pezinku?

  • Náhrobok Juraja III., pohrebná kaplnka grófov, erby na svorníkoch klenby.
  • Náhrobok Mikuláša II., pohrebná kaplnka grófov, erby na svorníkoch klenby, kazateľnica, krstiteľnica.
  • Náhrobok Juraja II., pohrebná kaplnka grófov, erby na svorníkoch klenby, kazateľnica, krstiteľnica, svätenička.
 • Čo sa stalo s majetkami grófov po vymretí mužskej línie rodu v roku 1543?

  • Prevzala ich ženská línia (dcéry Františka I.).
  • Dostali sa pod správu Uhorskej komory, ktorá ich v roku 1544 dala do zálohu Pálffyovcom.
  • Dostali sa pod správu Uhorskej komory, ktorá ich v roku 1544 dala do zálohu kapitánovi Horného Uhorska Gašparovi zo Seredného.
ODOSLAŤ