Publikácie

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it


Pezinské motívy

Pospechová, Petra - Wittgrúber, Peter

2010

Publikácia zostavená z obrázkov architekta, pamiatkara a historika Alfreda Piffla z čias jeho trojročného pôsobenia v Okresnom stavebnom podniku Pezinok v prvej polovici 60. rokov 20. storočia, V prevažnej miere zachytávajú búranie zadných traktov zástavby Štefánikovej ulice, realizované v súvislosti s výstavbou sídliska Záhradná. Piffl na svojich skicách zachytil miznutie starého Pezinka a zmeny, ktorými mesto prechádzalo. Sprievodcami obrázkov Pezinka a jeho okolia sú texty z piatich pracovných denníkov, ktoré Piffl spisoval od svojho nástupu do OSP Pezinok. Doplnené sú o záznamy zo súkromných denníkov a úvody k uceleným súborom skíc pod názvami Pezinské motívy, Pezinský rampáš a Kvitnúce stromy.

 • Pezinské motívy
 • Pezinské motívy
 • Pezinské motívy
 • Pezinské motívy
 • Pezinské motívy
 • Pezinské motívy

Nedopovedané príbehy

Markusková, Helena - Pospechová, Petra

2018

Publikácia mapuje minulosť miestnej židovskej komunity, rodín a jednotlivcov, ktorí ju tvorili a ktorú sa podarilo podchytiť v časovom rámci polovice 19. až polovice 20. storočia. Prináša základnú informáciu o pezinskej židovskej komunite a náboženskej obci, ktorá ju reprezentovala dovnútra i navonok. Ponúka pohľad na témy, ktoré hýbali predovšetkým komunitou samotnou. Tie sa týkali výstavby novej synagógy, cintorína či vzdelávania. Druhá časť je zameraná na zmapovanie osudov jednotlivých rodín. Zachytáva príbehy 110 pezinských rodín, ktoré sa od polovice 19. storočia viac či menej zapájali do života nášho mesta a ich aktivity našli odraz v archívnych prameňoch. Suma získaných informácií sa meno od mena líši, niekedy vystačila na pár riadkov, inokedy zaplnila niekoľko strán. Publikácia disponuje podrobným poznámkovým aparátom, odkazujúcim na použitú literatúru, zdroje a archívne pramene a bohatou obrazovou prílohou (tabuľky, fotografie, ukážky korešpondencie a archívne dokumenty). Dôležitou súčasťou knihy je fotodokumentácia zvyškov pezinského židovského cintorína, posledného hmatateľného dôkazu existencie tunajšej náboženskej obce.

 • Nedopovedané príbehy
 • Nedopovedané príbehy
 • Nedopovedané príbehy
 • Nedopovedané príbehy
 • Nedopovedané príbehy
 • Nedopovedané príbehy

Roku pána... Lexikón pezinských dejín

Wittgrúber, Peter - Pospechová, Petra

2013

Chronologicko-výkladový slovník mestských dejín. Publikácia približuje a bližšie objasňuje dôležité dátumy pezinskej minulosti od roku 1208 do roku 1948. Známe i menej známe letopočty zasadzuje do širších historických súvislostí, ozrejmuje pojmy historickej terminológie. Chce byť pomôckou pre rýchle a prehľadné orientovanie sa v miestnych dejinách,

 • Roku pána... Lexikón pezinských dejín
 • Roku pána... Lexikón pezinských dejín
 • Roku pána... Lexikón pezinských dejín

Bránami mesta. Životopis starého domu

Pospechová, Petra - Wittgrúber, Peter

2011

Publikácia venuje pozornosť súkromným objektom pezinského starého mesta. Pomocou daňových súpisov, testamentov a ďalšieho archívneho materiálu vytvára obraz vlastníckych, rodinných, remeselných či obchodných vzťahov a ich zmien od prvej tretiny 18. storočia do prvej tretiny 20. storočia.

 • Bránami mesta. Životopis starého domu
 • Bránami mesta. Životopis starého domu
 • Bránami mesta. Životopis starého domu
 • Bránami mesta. Životopis starého domu
 • Bránami mesta. Životopis starého domu
 • Bránami mesta. Životopis starého domu
 • Bránami mesta. Životopis starého domu