Kontakt

Telefón:
+421 33 641 23 06
+ 421 910 953 943

PhDr. Petra Pospechová
riaditeľka
pospechova@mestskemuzeumpk.sk

Mgr. Helena Gaherová, PhD.
historička
gaherova@mestskemuzeumpk.sk

Mgr. Eduard Zvarik
historik umenia a architektúry
zvarik@mestskemuzeumpk.sk