Historika

Historika – malokarpatský historický občasník je určený milovníkov histórie, rôznych historických období, rôznych historických tém. Jeden až dvakrát ročne prináša príspevky z oblasti archeológie, histórie, etnografie, umenia, architektúry. Zaujímavé a pútavé texty, štúdie, noticky, poznámky k dejinám malokarpatského regiónu, históriu miest a obcí, príbehy drobných architektúr, lokálnych pamiatok, miestnych osobností. Snahou autorov i zostavovateľov je pútavou formou priblížiť minulosť prostredia v ktorom žijeme, ktoré formujeme a ktoré formuje nás.
Periodikum je spoločným projektom Mestského múzea v Pezinku a Malokarpatského múzea v Pezinku.

Historika 1/2022

Historika 1/2021

Historika 1/2020

Historika 1/2019

Historika 1/2018

Historika 1/2017

Historika 2/2016

Historika 1/2016

Historika 1/2015

Historika 1/2014

Historika 2/2013

Historika 1/2013

Historika 1/2012