Návšteva po rokoch – Fridrich Moravčík

Výstava z cyklu Návšteva po rokoch, ktorú už niekoľko rokov pripravuje Mestské múzeum v Pezinku, je tentokrát venovaná Fridrichovi Moravčíkovi (20.2.1916 Budmerice – 15.10.1993 Pezinok).

Narodil sa v Budmericiach, kde vyrastal do svojich 11 rokov. Po presťahovaní rodiny do Modry sa v dielni svojho otca Karola vyučil písmomaliarstvu a dekoračnej maľbe a získava tak blízky vzťah k výtvarnému umeniu. Svoje schopnosti a záujem oň prehlbuje štúdiom na Škole umeleckých remesiel v Bratislave (1935 -1937), v čase pôsobenia významných osobností, akými boli Ľudovít Fulla či Mikuláš Galanda. V rokoch 1938 - 1945 absolvuje štúdia v Prahe na Majstrovskej škole bytového priemyslu u profesora Františka Trelu, ďalej v Mníchove na Majstrovskej škole dekoračnej maľby u profesora Karla Keimla a nakoniec vo Viedni, na Akadémii umení u profesora Karla Fahringera.

Začiatkom päťdesiatych rokov začína ako pedagóg na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave, kde stál pri zrode novovznikajúceho oddelenia aranžérstva a výstavníctva a zároveň sa stáva jeho prvým, dlhoročným vedúcim. Počas svojho pedagogického pôsobenia  sa venoval predovšetkým technologickej stránke úžitkového výtvarníctva. Jeho neustále hľadanie nových metodických možností písmarskej tvorby viedlo k vypracovaniu metodiky a pomôcok pre zdokonalenie tvorby a radenia písma, ktorá sa dočkala aj niekoľkých knižných vydaní. K priekopníckym prácam vychádzajúcim z jeho dlhoročného pôsobenia na škole patrí aj metodika ladenia farieb s vlastným patentovaným systémom. Popri pedagogickej činnosti viedol aj kurzy písma v Domoch osvety, v Bratislave, v Modre, v Senici, v Liptovskom Mikuláši a zúčastňoval sa na príprave a realizácii menších výstav jednotlivých oddelení školy. V tomto období vznikajú mnohé kresby a maľby predovšetkým študijného charakteru, veduty, krajinky ale i figurálne skice, akty. Je autorom výtvarnej výzdoby fasád budov alebo dekoratívnych a grafických návrhov pre interiérové priestory. Spomeňme aspoň sgrafitovú výzdobu trojpodlažnej  bytovky na Mladoboleslavskej ulici v Pezinku, postavenej v 50. rokoch 20. storočia, ktorú realizoval so svojimi žiakmi, alebo reliéf v tvare malého školáka na budove základnej školy na Holubyho ulici. Bol členom Slovenského zväzu výtvarných umelcov a svojou tvorbou sa zúčastnil viacerých domácich i zahraničných výstav.

V neskoršom období svojej tvorby inklinoval predovšetkým ku krajinomaľbe. Motívy Myjavy, Modry, malokarpatského regiónu, Pezinka, kde žil a tvoril prevažnú časť svojho života, to všetko podáva cez jemu blízky farebný štýl. Ale i tu cítiť jeho neustále experimentovanie s dramatizáciou farebného účinku a čoraz viac sa zahlbuje do problematiky vytvárania farebnej harmónie ladením drobných farebných plôch. V osobnosti Fridricha Moravčíka sú zúročené dlhoročné skúsenosti kriticky vnímajúceho pedagóga a výtvarníka.

Autor: Eduard Zvarik
Zdroj: Pezinčan 2/2016