PRIPRAVUJEME: Noc múzeí a galérií

18. 5. 2019

Na Noc múzeí a galérií sme pre Vás pripravili:
O 14.00 hod. prechádzku po stopách pezinských a svätojurských grófov - prejdeme a zastavíme sa spolu pri miestach, dodnes pripomínajúcich tento významný stredoveký uhorský šľachtický rod.
Stretneme sa o 14.00 pred vodným hradom / zámkom, presunieme sa k farskému kostolu a následne do dolnej časti Holubyho ulice.
O 18.00 hod. v múzeu rozprávanie o Pezinku pri starých mapách a fotografiách, ktoré možno spojíme aj s kvízom :-)

Tešíme sa na stretnutie


Námestia

Výtvarný odbor ZUŠ E. Suchoňa v Pezinku

25.4.2019 - 31.5.2019

Projekt mladých výtvarníkov vedených pedagogičkou Mgr. Art. Danicou Tykovou NÁMESTIA pracuje s priestorom hlavného miesta stretávania sa ľudí, s miestom trhov a jarmokov, parku a kvetinových záhonov, betónu, asfaltu a parkovicka. Možnosti mladých umelcov pri pretváraní námestia na svoj obraz nie sú ničím limitované. Ich nápady sú plné nadsázky a bezhraničnej fantázie. Striasli sa všetkých obmedzení a vo svojich nápadoch "ulietajú" do rozmanitých svetov. Vidieť ich možno v múzeu do 31. mája 2019.  viac o výstave

Námestia

Nedopovedané príbehy

Nedopovedané príbehy

01.03.2019

Knižná novinka Mestského múzea v Pezinku je uzatvorením dlhodobého projektu, mapujúceho minulosť miestnej židovskej komunity, rodín a jednotlivcov, ktorí ju tvorili a ktorú sa podarilo podchytiť v časovom rámci polovice 19. až polovice 20. storočia. Výsledkom je 376 stranová publikácia, ktorej úvodná kapitola prináša základnú informáciu o pezinskej židovskej komunite a náboženskej obci, ktorá ju reprezentovala dovnútra i navonok. Ponúka pohľad na témy, ktoré hýbali komunitou samotnou. Druhá časť je zameraná na zmapovanie osudov jednotlivých rodín. Celkovo sa autorkám podarilo podchytiť príbehy 110 pezinských rodín, ktoré sa od polovice 19. storočia viac či menej zapájali do života mesta a ich aktivity našli odraz v archívnych prameňoch. ... celý popis


Nedopovedané príbehy – Štefan Kriser

Meno Štefan Kriser bolo v prvorepublikovom Pezinku pojmom a dodnes je pre znalcov dejín mesta  synonymom tehelne. Vieme však o ňom viac?  Viedenský podnikateľ Štefan Kriser (*30.9.1880) bol synom Ľudovíta a Emílie Politzerovej. Jeho manželkou bola Viedenčanka Emília Sternová (*12.10.1882). Manželia mali dvoch synov: Pavla Jozefa (*12.10.1907) a Jána Joachima (*4.2.1912). S Pezinkom Krisera spojili jeho podnikateľské aktivity. V októbri 1909 kúpil od Imricha Rösslera tzv. hornú tehelňu, v roku 1912 k nej pripojil dolnú tehelňu dr. Kahlenbergera. Tá pre nedostatok kvalitnej suroviny čoskoro ukončila svoju činnosť a jej budovy odkúpila firma Bratia Mayer, ktorá tu zriadila továreň na ... celý článok