V znamení hviezdy - Grófi zo Svätého Jura a Pezinka

predĺženie výstavy

1.4.2020 - 30.9.2020

Mimoriadna situácia, ktorá nastala v dôsledku pandémie koronavírusu zasiahla aj do aktivít Mestského múzea v Pezinku. Múzeum bolo pre verejnosť zatvorené a museli sme zrušiť viaceré akcie pripravené ako sprievodné podujatia výstavy V znamení hviezdy. V dôsledku týchto nečakaných okolností a aby sme vyšli v ústrety čo najväčšiemu spektru návštevníkov, rozhodli sme sa predĺžiť trvanie výstavy do septembra 2020. Dúfame, že aktuálne priaznivá situácia nám čoskoro umožní pokračovať v zaujímavých prednáškach pre verejnosť, aj privítať väčšie (nielen) školské skupiny. Výstava V znamení hviezdy mapuje osudy rodu grófov zo Svätého Jura a Pezinka, ktorý výrazne formoval stredoveké dejiny nášho mesta, jeho stopy však nájdeme aj takmer vo všetkých ... viac o výstave

V znamení hviezdy - Grófi zo Svätého Jura a Pezinka

Zbožnosť v životoch grófov zo Svätého Jura a Pezinka

Zbožnosť v životoch grófov zo Svätého Jura a Pezinka

Prednáška

18.03.2020

Ospravedlňujeme sa všetkým záujemcom o pripravanú prednášku k našej výstave. Vzhľadom na aktuálnu situáciu je podujatie zrušené.   celý popis


V znamení hviezdy

Grófi zo Svätého Jura a Pezinka patrili medzi najmocnejšie rody stredovekého Uhorska. Vlastnili majetky v Bratislavskej, Nitrianskej, Trenčianskej, Satumarskej, Šopronskej, Mošonskej a Rábskej stolici ale aj na Morave a v Dolnom Rakúsku. V čase najväčšej slávy im patrilo okolo 100 obcí a 12 hradov. Už od počiatku rodu boli jeho príslušníci významnými podporovateľmi uhorských kráľov, ich spoľahlivosť a diplomatické nadanie sa odzrkadlili aj v množstve významných dvorských a správnych funkcií, ktoré zastávali a čestných úloh, ktorými ich králi poverili. Našli by sme medzi nimi kráľovských pohárnikov, stolníkov, sedmohradských vojvodov, krajinského sudcu či taverníka, radcov cisára i kráľa, strážcov kráľovskej koruny, ... celý článok