25 rokov Cechu slovenských keramikov

5.6.2019 - 31.7.2019

Cech slovenských keramikov (ďalej CSK) bol založený v novembri roku 1994. Na čele stál cechmajster Ľudovít Ďureje a keramikárska pospolitosť: Bohuslava Bázliková , Oskar Hanusek, Marián Polonský, Marián Liška a iní. Spoločným úsilím zrealizovali myšlienku nadväzujúcu na historické poznatky o hrnčiarskych a keramických cechoch. Cech je občianske združenie, ktoré združuje ľudí s profesijným zameraním na základe dobrovoľného záväzku. Počas jeho existencie vzniklo nespočetne veľa výstav (Bratislava, Piešťany, Zlaté Moravce, Komárno,...), ako aj náučné zájazdy v zahraničí i po Slovensku s cieľom spoznávať a nadobúdať nové poznatky v oblasti keramiky (Florencia, Koblens, Gmunden). Ako jeden zo zakladateľov a spoluorganizátorov stál cech s ... viac o výstave

25 rokov Cechu slovenských keramikov

Noc múzeí a galérií

Noc múzeí a galérií

18.05.2019

Počas Noci múzeí a galérií zorganizovalo Mestské múzeum prechádzku po stopách pezinských a svätojurských grófov. Na troch zastávkach, pred pezinským zámkom, vo farskom kostole a na nádvorí domu na Holubyho ulici 22 - miestach dodnes pripomínajúcich tento významný stredoveký uhorský šľachtický rod sme si porozprávali o ich význame, vplyve a postavení v období 13. – 16. storočia. Podvečer sa pri starých mapách a fotografiách rozprávalo a súťažilo na tému pezinskej minulosti. Od soboty 18. mája je súčasťou stálej expozície časová os s kľúčovými dátumami pezinskej histórie. V tento deň sme zároveň predstavili ďalšiu novú súčasť expozície, mrkvičku Aničku, sprievodkyňu zaujímavosťami z dejín ... celý popis


Nedopovedané príbehy – Štefan Kriser

Meno Štefan Kriser bolo v prvorepublikovom Pezinku pojmom a dodnes je pre znalcov dejín mesta  synonymom tehelne. Vieme však o ňom viac?  Viedenský podnikateľ Štefan Kriser (*30.9.1880) bol synom Ľudovíta a Emílie Politzerovej. Jeho manželkou bola Viedenčanka Emília Sternová (*12.10.1882). Manželia mali dvoch synov: Pavla Jozefa (*12.10.1907) a Jána Joachima (*4.2.1912). S Pezinkom Krisera spojili jeho podnikateľské aktivity. V októbri 1909 kúpil od Imricha Rösslera tzv. hornú tehelňu, v roku 1912 k nej pripojil dolnú tehelňu dr. Kahlenbergera. Tá pre nedostatok kvalitnej suroviny čoskoro ukončila svoju činnosť a jej budovy odkúpila firma Bratia Mayer, ktorá tu zriadila továreň na ... celý článok